MOM - Mobilné Odberové Miesto

Ponúkame vám  nami vyvinutý softvér, na uľahčenie práce administratívnym pracovníkom na odberných miestach COVID-19.
 

- Tento softvér pracovníkov odbremení od pracného ručného vypisovania údajov testovanej osoby, tieto údaje sa uložia do databázy a pri budúcich  testovaniach tej istej osoby nebude potrebné tieto údaje znova vypisovať.

- Je možný aj import údajov o osobách napríklad z evidencie obyvateľov.

- Tlač certifikátov priamo zo softwaru

 

- Export potrebných zoznamov do PDF

- Minimalizuje dobu kontaktu testovanej osoby s administratívnym pracovníkom

 

Pre spustenie programu je potrebný počítač s operačným systémom Windows a nainštalovaným .NET Frameworkom 4.7.2

 

Demo s návodom na vyskúšanie: Návod na používanie

                                                          MOM Demo      

                                                          Program potrebný pre funkciu Dema (.NET Framework 4.7.2)

Screenshot_15.jpg

Ukážka testovacích dní:
 

Screenshot_1.jpg

Ukážka zadávania údajov:
 

Screenshot_2.jpg

Ukážka zoznamu údajov:
 

Screenshot_4.jpg

Ukážka exportu PDF testovaných:
 

Screenshot_3.jpg

Ukážka exportu PDF pozitívnych:
 

V prípade záujmu o zakúpenie licencie nás kontaktujte: 

Tel. č.: +421 911 660 534

Email: obchod@kodas-systems.sk

 

Alebo môžete využiť náš rezervačný formulár.